Nabídka sáčků

Údaje o filtračních sáčcích:

Filtrační sáčky jsou vyráběny z polypropylenu, polyesteru a polyamidu (nylon) jako vpichované, nebo tkané textilie. Vpichované textilie mají nominální propustnost 1, 5, 10, 25, 5O, 100, 150, 200, 400 mikronů. Tkané textilie mají nominální propustnost 150, 200, 300, 400, 5OO, 600, 800 mikronů a po propláchnutí jsou opět použitelné.

Rozměry sáčků:
Filtr průměr (mm) délka (mm) plocha (m2) objem (l)
RF M4 - 6
RF M4 - 12
RF M6 - 16
RF M8 - 15
RF M8 - 30
99
99
130
180
180
154
304
400
380
760
0,05
0,10
0,17
0,20
0,41
1,6
3,2
5,4
6,4
17,5


Chemická a teplotní odolnost filtračních materiálů:
Filtrační materiály Polyester Polypropylen Polyamid
dlouhodobá teplotní odolnost (°C) 140 90 95
krátkodobá teplotní odolnost (°C) 150 100 110
organická rozpouštědla A A A
živočišné, rostlinné a ropné oleje A A A
mikroorganismy A A A
hydroxidy (louhy) C-D A A-B
organické kyseliny B A E
okysličovadla B B E
anorganické kyseliny B B E
A - výborně, B - dobře, C - uspokojivě, D - nedostatečně, E - špatně

Závislost množství zachycených nečistot na tlakové ztrátě:

Je zřejmé, že při zvyšujícím se množství nečistot, zachycených filtrem se fitrační kapalina filtru zmenšuje a zvětšuje se jeho tlaková ztráta. Jak je zřejmé z grafu č.1, tlaková ztráta 34 kPa (0,34 baru) odpovídá dosažení 90% filtrační kapacity. Při další činnosti takto zaneseného filtru se tlaková ztráta dramaticky zvětšuje a jeho filtrační schopnost bude vyčerpána. Filtr přestane filtrovat a při dostatečné čerpací kapacitě v systému může dojít k destrukci filtračního koše a roztržení filtračního sáčku. Pro obnovení jeho filtrační schopnosti je tedy nutné včas vyměnit filtrační sáček, tzn při dosažení tlakové ztráty cca 50 kPa (0,5 baru).

Graf č.2 ukazuje závislost tlakové ztráty jednoho dm2 čistého filtračního sáčku na průtoku filtrátu pro jednotlivé mikronové propustnosti. Pro zvolenou propustnost v µm, potřebný průtok a velikost filtračního sáčku (plocha dle zvoleného sáčku) lze určit orientačně tlakovou ztrátu čistého sáčku.

Těsnění filtrů:

Pro těsnění vrchní příruby a filtračního koše u typů RF M8 jsou používány "O" kroužky pro těsnění nepohyblivých částí ČSN 029281.
  • Technická pryž (NBR) je vhodná pro vodu, naftu, benzín, petrolej, letecký petrolej, oleje s anilinovým bodem do 75°C, rostlinné i živočišné tuky, vzduch, propan butan, freon 12. Teplotní odolnost od -35 do 100°C. Barva černá.
  • Silikon má odolnost proti ozónu, stárnutí, povětrnosti, slunečnímu záření minerálním olejům (pouze druhy s anilinovým bodem nad 100°C). Vhodné pro styk s potravinami a pitnou vodou. Teplotní odolnost od -55 do 180°C, krátkodobě do 250°C. Odstín světlý.
  • Viton (fluoro-kaučuk) je vhodný především pro kyseliny, louhy, ředidla, hydraulické oleje.
    Provozní teplota od -20 do 200°C. Barva černá. Dobrá odolnost vůči ozónu.