Kapalinové velkokapacitní sáčkové filtry se vyrábí s těmito základními parametry, při provozním tlaku max. 1,6 MPa a rychlosti proudění kapaliny do 1,5 m/sec.

Filtrø nátrubky (")
ø příruby (mm)
průtok
(l/min.)
filtrační
plocha (m2)
RF M4 - 6
RF M4 - 12  
RF M4 - 12
N ¾", 1"
N ¾", 1", 1½"  
P DN 40
20 - 45
20 - 115
115
0,05
0,10
0,10
RF M6 - 16
RF M6 - 16
RF M6 - 16
RF M6 - 16
N 1½"
N 2"
P DN 40
P DN 50
115
180
115
180
0,17
0,17
0,17
0,17
RF M8 - 15
RF M8 - 30
RF M8 - 30
RF M8 - 30
P DN 65, 80
P DN 65
P DN 80
P DN 100
250 - 460 
250
460
720
0,20
0,41
0,41
0,41

N - nátrubek, P - přírubaZákladní charakteristika:

 • velká plocha filtrace
 • malý pokles tlaku v systému
 • jednoduché a bezpečné utěsnění
 • snadné čištění

Popis činnosti:

 • kapalina proudí do tělesa filtru nad filtrační sáček a dále přes něj směrem k výstupu. Pevné částice jsou zachycovány uvnitř sáčku a jsou snadno odstraňovány při výměně sáčku, nebo údržbě jednotky.
 • filtrační sáček je umístěn ve filtračním koši, který zabezpečuje sáček před mechanickým poškozením
 • víko tělesa filtru je utěsněno "O" kroužkem

Standardní provedení:

 • uhlíkatá ocel (ČSN 11 370), nebo korozivzdorná ocel (ČSN 17 246) připojení filtru do systému: u typu 4 pomocí nátrubku s vnitřním závitem ¾", 1 ", 1½", nebo přírubou DN 40, u typu 6 nátrubkem 1½" a 2", nebo přírubou DN 40 a 50, u typu 8 přírubou DN 65, 80 a 100
 • těsnění z technické, nebo silikonové pryže a Vitonu
 • filtrační koš z perforovaného nerezového plechu s Ø otvorů 3 mm

Povrchová úprava filtračních zařízení:

Filtrační zařízení je určeno pro práci v různém prostředí. Vnitřní i vnější povrchová ochrana vlastního filtru je obvykle prováděna stejným materiálem.

 • Vypalovací prášková epoxi-polyesterová nátěrová hmota nanesená elektrostaticky a vytvrzená při teplotě 140 až 180°C.
  Lak je vyráběn v široké barevné paletě. V nabídce je i lak určený pro styk s pitnou vodou.
 • Polyamid PA11 Rilsan - je velmi odolný proti anorganickým solím, včetně rozpouštědel organických kyselin.
  Použitelnost od 4 do 12,5 PH. Barva světlá.
 • Fluoropolymer E-CTFE odolává většině chemikálií, lze jej použít i pro PH menší než 4. Z testovaných chemikálií jej narušují jen rozpouštědla na bázi chlóru, která do určité míry nabobtnávají polymer, ale nemění jeho vlastnosti. Maximální provozní teplota je 150 - 170°C.
 • Korozivzdorná ocel ČSN 17246 velmi dobře odolává atmosférickým podmínkám, vodám, kyselině dusičné.
  Použití hlavně v chemickém průmyslu. Filtrační zařízení jsou povrchově leštěna.

Speciální provedení:

 • variantní řešení výstupu z filtru
 • zapojení dvou a více filtrů vedle sebe pro zvýšení kapacity a zabezpečení kontinuálního provozu při výměně sáčků
 • zapojení dvou a více filtrů za sebou pro stupňovitou filtraci u zvlášť znečištěných vstupů při vyšších nárocích na čistotu výstupů
 • vyhřívané filtry (parou)
 • kombinované filtry - možnost použití buď filtr. sáčku, nebo filtr. svíčky
 • mobilní filtrační jednotka

Příslušenství:

 • výtlačný válec - všechny typy filtrů mohou být vybaveny výtlačným válcem připojeným k víku. Výtlačný válec uvnitř filtračního sáčku vytlačuje kapalinu, která by jinak vyplnila celý vnitřní prostor. Když je víko s připojeným výtlačným válcem zvednuto, hladina kapaliny se sníží, v důsledku čehož se snižují ztráty produkce a ulehčuje se výměna filtračních sáčků. Tato úprava je zvlášť vhodná profiltraci drahých, nebo agresivních kapalin. U filtrace vody není nezbytná.
 • stojánek (u filtrů M8 a M16 je v základní výbavě)
 • odvzdušňovací ventil
 • vypouštěcí kulový ventil
 • tlakoměr na vstupu, nebo na vstupu i na výstupu
 • diferenční manometr
 • protipříruby
 • propojovací "S" díl s přírubou

Schema filtru RF M8:

Pro filtrace s výkonem vyšším, než uvádíme u jednotlivých typů nabízíme filtrační baterie. Podle specifikace odběratele vypracujeme individuální nabídku. Bližší informace o námi vyráběných filtrech a jejich aplikacích, jakož i konzultace pro zájemce rádi poskytneme.